Edit
Levyraati (TV Series 1961– ) Poster

(1961– )

Full Cast & Crew

Series Directed by 

Matti Elo ... (18 episodes, 1977-1979)
Marsa Partanen ... (17 episodes, 1986-1990)
Eino Virtanen ... (15 episodes, 1980-1984)
Lemmikki Louhimies ... (4 episodes, 1985-1987)
Jorma Molarius ... (3 episodes, 1966-1968)
Risto Linnus ... (2 episodes, 1966)
Antero Rossi ... (2 episodes, 1969)
Jorma Muhonen ... (2 episodes, 1973)
Vesa Nuotio ... (2 episodes, 1980)
Hannu Seikkula ... (2 episodes, 1984)
Timo Ryymin ... (2 episodes, 1986)
Juhani Tiikkainen ... (1 episode, 1967)
Jouko Konttinen ... (1 episode, 1973)
Inkeri Pilkama ... (1 episode, 1980)
Sirpa Teräs ... (1 episode, 1986)
Mervi Pohjanheimo ... (unknown episodes)
Pertti Humppila ... (unknown episodes)

Series Writing Credits  

Jaakko Jahnukainen ... (8 episodes, 1973-1980)
Jukka Virtanen ... (3 episodes, 1982-1986)

Series Cast  

Jukka Virtanen Jukka Virtanen ...  Self - Host / ... 116 episodes, 1981-2002
Klaus Järvinen Klaus Järvinen ...  Self - Panelist / ... 86 episodes, 1978-1995
Jaakko Jahnukainen Jaakko Jahnukainen ...  Self - Host 78 episodes, 1961-1980
Pirkko Liinamaa Pirkko Liinamaa ...  Self - Panelist / ... 78 episodes, 1977-1995
Ruben Stiller Ruben Stiller ...  Self - Host 61 episodes, 2003-2005
Tapani Ripatti Tapani Ripatti ...  Self - panel regular / ... 13 episodes, 1977-1980
Juha Siltanen Juha Siltanen ...  Self 13 episodes, 1990-1992
Sallamaari Muhonen Sallamaari Muhonen ...  Self 12 episodes, 1990
Irina Krohn Irina Krohn ...  Self - panel regular / ... 8 episodes, 1992-2005
Raimo Lintuniemi Raimo Lintuniemi ...  Self - panel regular 8 episodes, 1993-1995
Olli Pohjola Olli Pohjola ...  Self - Panelist / ... 7 episodes, 1991
Susanna Simola Susanna Simola ...  Self - Panelist / ... 7 episodes, 1991
Njassa Njassa ...  Self - panel regular 5 episodes, 2002-2005
Arja Koriseva Arja Koriseva ...  Self - Performer / ... 4 episodes, 1995-2003
Mari Vesala Mari Vesala ...  Self - panel regular 4 episodes, 1995
Laura Jurkka Laura Jurkka ...  Self - panel regular 4 episodes, 1997
Jari Puhakka Jari Puhakka ...  Self - panel regular 4 episodes, 1997
Lapinlahden Linnut Lapinlahden Linnut ...  Themselves - Performers 3 episodes, 1987-1989
Petri Kaivanto Petri Kaivanto ...  Self - panel regular 3 episodes, 1992
Eeva Kaste Eeva Kaste ...  Self / ... 2 episodes, 1961-1966
Mauno Maunola Mauno Maunola ...  Self / ... 2 episodes, 1961-1966
Arja Pessa Arja Pessa ...  Self 2 episodes, 1977-1985
Lenita Airisto Lenita Airisto ...  Self 2 episodes, 1979-2004
Atik Ismail Atik Ismail ...  Self 2 episodes, 1979-1995
Vesa Nuotio Vesa Nuotio ...  Self / ... 2 episodes, 1980-1984
Seppo Ahti Seppo Ahti ...  Self / ... 2 episodes, 1981-1994
Lilli Suomalainen Lilli Suomalainen ...  Self 2 episodes, 1983-2005
Kari Riipinen Kari Riipinen ...  Self 2 episodes, 1983-1987
Riitta Väisänen Riitta Väisänen ...  Self 2 episodes, 1984-2004
Jorma Uotinen Jorma Uotinen ...  Self 2 episodes, 1984-2003
Erkki Liikanen Erkki Liikanen ...  Self 2 episodes, 1985-2005
Pirjo Kauppinen Pirjo Kauppinen ...  Self 2 episodes, 1987-2005
Mikko Kivinen Mikko Kivinen ...  Self 2 episodes, 1987-2003
Clifters Clifters ...  Themselves - Performers 2 episodes, 1987-1989
Mato Valtonen ...  Self 2 episodes, 1990-2003
Wilma Schlizewski ...  Self 2 episodes, 1995-2002
Anna-Kaisa Hermunen Anna-Kaisa Hermunen ...  Self 2 episodes, 2002-2005
Marita Taavitsainen Marita Taavitsainen ...  Self 2 episodes, 2002-2005
Raakel Lignell Raakel Lignell ...  Self - Host / ... 2 episodes, 2002
Matti Elo Matti Elo ...  Self - Temporary host 1 episode, 1963
Tuulikki Lehtinen Tuulikki Lehtinen ...  Self 1 episode, 1967
Jouko Eräkare Jouko Eräkare ...  Self - Regular panelist 1 episode, 1961
Margareta Muthreich Margareta Muthreich ...  Self - Regular panelist 1 episode, 1961
Steen Hirvonen Steen Hirvonen ...  Self 1 episode, 1966
Tarmo Sivula Tarmo Sivula ...  Self 1 episode, 1966
Esa Virkkunen Esa Virkkunen ...  Self 1 episode, 1966
Raita Karpo Raita Karpo ...  Self 1 episode, 1974
Matti Kepponen Matti Kepponen ...  Self 1 episode, 1974
Olli Ojala Olli Ojala ...  Self 1 episode, 1974
Kari Rydman Kari Rydman ...  Self 1 episode, 1974
Antti Cederberg Antti Cederberg ...  Self 1 episode, 1977
Laura Ekholm Laura Ekholm ...  Self 1 episode, 1977
Aarne Himberg Aarne Himberg ...  Self 1 episode, 1977
Ahti Karstila Ahti Karstila ...  Self 1 episode, 1977
Tuulikki Kettunen Tuulikki Kettunen ...  Self 1 episode, 1977
Pekka Kotkavuori Pekka Kotkavuori ...  Self 1 episode, 1977
Sirpa Kuoppamäki Sirpa Kuoppamäki ...  Self 1 episode, 1977
Kai Pahlman Kai Pahlman ...  Self 1 episode, 1977
Jorma Panula Jorma Panula ...  Self 1 episode, 1977
Seppo Saraskoski Seppo Saraskoski ...  Self 1 episode, 1977
Arttu Suuntala Arttu Suuntala ...  Self 1 episode, 1977
Minna Tynkkynen Minna Tynkkynen ...  Self 1 episode, 1977
Susanna Vilkkula Susanna Vilkkula ...  Self 1 episode, 1977
Ilona Koivisto Ilona Koivisto ...  Self - panelist 1 episode, 1979
Ari Lohenoja Ari Lohenoja ...  Self - panelist 1 episode, 1979
Reino Markkula Reino Markkula ...  Self - panelist 1 episode, 1979
Anneli Sistonen Anneli Sistonen ...  Self - panelist 1 episode, 1979
Jani Uhlenius Jani Uhlenius ...  Self - panelist 1 episode, 1979
Martti Innanen Martti Innanen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Juhani Kansi Juhani Kansi ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Ari Katz Ari Katz ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Tomi Lindblom Tomi Lindblom ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Jorma Metsänen Jorma Metsänen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Hannele Pettersson Hannele Pettersson ...  Self - Guest 1 episode, 1980
Sari Varpamaa Sari Varpamaa ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Tuomas Vento Tuomas Vento ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Riitta Viiperi Riitta Viiperi ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Eino Virtanen Eino Virtanen ...  Self - Guest 1 episode, 1980
Eric Westerlund Eric Westerlund ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1980
Apeli Halinen Apeli Halinen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Riitta Havukainen Riitta Havukainen ...  Self 1 episode, 1981
Maija-Leena Jonsson Maija-Leena Jonsson ...  Self 1 episode, 1981
Matti 'Mölli' Keinonen Matti 'Mölli' Keinonen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Velimatti Kunnaala Velimatti Kunnaala ...  Self 1 episode, 1981
Jorma Lauharanta Jorma Lauharanta ...  Self 1 episode, 1981
Ritva Laurila Ritva Laurila ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Martti Lehtinen Martti Lehtinen ...  Self 1 episode, 1981
Erkki Lepokorpi Erkki Lepokorpi ...  Self 1 episode, 1981
Heikki Linko Heikki Linko ...  Self 1 episode, 1981
Rauni Liukko Rauni Liukko ...  Self 1 episode, 1981
Eva Odrischinsky Eva Odrischinsky ...  Self 1 episode, 1981
Matti Poijärvi Matti Poijärvi ...  Self 1 episode, 1981
Pertti Puikkonen Pertti Puikkonen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Helmut Regnagel Helmut Regnagel ...  Self 1 episode, 1981
Marjo Salo Marjo Salo ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Pii Sarpaneva Pii Sarpaneva ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Leenamaija Terttunen Leenamaija Terttunen ...  Self 1 episode, 1981
Matti Tiihonen Matti Tiihonen ...  Self 1 episode, 1981
Jussi Tukia Jussi Tukia ...  Self 1 episode, 1981
Vesa Tapio Valo Vesa Tapio Valo ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Orko Vila Orko Vila ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1981
Päivi Istala Päivi Istala ...  Self 1 episode, 1982
Anna-Maija Kataja Anna-Maija Kataja ...  Self 1 episode, 1982
Katriina Lehtipuro-Hardwick Katriina Lehtipuro-Hardwick ...  Self 1 episode, 1982
Maarit Niiniluoto Maarit Niiniluoto ...  Self 1 episode, 1982
Mikko Niskanen Mikko Niskanen ...  Self 1 episode, 1982
Jorma Ojaharju Jorma Ojaharju ...  Self 1 episode, 1982
Heikki Reijonen Heikki Reijonen ...  Self 1 episode, 1982
Raine Salo Raine Salo ...  Self 1 episode, 1982
Pekka Seppä Pekka Seppä ...  Self 1 episode, 1982
Pertti Serto Pertti Serto ...  Self 1 episode, 1982
Raimo Sirkiä Raimo Sirkiä ...  Self 1 episode, 1982
Ola Ahlberg Ola Ahlberg ...  Self 1 episode, 1983
Veikko Ahvenainen Veikko Ahvenainen ...  Self 1 episode, 1983
Maarit Hietala Maarit Hietala ...  Self 1 episode, 1983
Tuula Iivari Tuula Iivari ...  Self - Panelist 1 episode, 1983
Leena Järstä Leena Järstä ...  Self 1 episode, 1983
Hannu Karpo Hannu Karpo ...  Self 1 episode, 1983
Daniel Katz Daniel Katz ...  Self 1 episode, 1983
Anssi Kukkonen Anssi Kukkonen ...  Self 1 episode, 1983
Matti Kuusla Matti Kuusla ...  Self 1 episode, 1983
Kyösti Lehtonen Kyösti Lehtonen ...  Self - Panelist 1 episode, 1983
Minna Liinamaa Minna Liinamaa ...  Self 1 episode, 1983
Aimo Nisumäki Aimo Nisumäki ...  Self 1 episode, 1983
Eero Peltonen Eero Peltonen ...  Self 1 episode, 1983
Esa Simonen Esa Simonen ...  Self 1 episode, 1983
Jouni Tommola Jouni Tommola ...  Self - Panelist 1 episode, 1983
Kalevi Tuominen Kalevi Tuominen ...  Self 1 episode, 1983
Atso Almila Atso Almila ...  Self 1 episode, 1984
Antero Alpola Antero Alpola ...  Self 1 episode, 1984
Matti Anderzén Matti Anderzén ...  Self 1 episode, 1984
Rainer Friman Rainer Friman ...  Self - Performer 1 episode, 1984
Jaakko Furman Jaakko Furman ...  Self 1 episode, 1984
Antti Einari Halonen Antti Einari Halonen ...  Self 1 episode, 1984
Merja Hurri Merja Hurri ...  Self 1 episode, 1984
Seppo Jolkkonen Seppo Jolkkonen ...  Self 1 episode, 1984
Kari Kuusamo Kari Kuusamo ...  Self 1 episode, 1984
Anja Kuusanniemi Anja Kuusanniemi ...  Self 1 episode, 1984
Urpo Lahtinen Urpo Lahtinen ...  Self 1 episode, 1984
Jari Lappalainen Jari Lappalainen ...  Self 1 episode, 1984
Veli-Pekka Lehto Veli-Pekka Lehto ...  Self 1 episode, 1984
Erkki Leppänen Erkki Leppänen ...  Self 1 episode, 1984
Vesa-Matti Loiri Vesa-Matti Loiri ...  Self - Panelist 1 episode, 1984
Anne Luoto Anne Luoto ...  Self 1 episode, 1984
Matti Mahlamäki Matti Mahlamäki ...  Self 1 episode, 1984
Santtu Malm Santtu Malm ...  Self 1 episode, 1984
Hanna Markkula Hanna Markkula ...  Self 1 episode, 1984
Timo T.A. Mikkonen ...  Self 1 episode, 1984
Taneli Mäkelä Taneli Mäkelä ...  Self 1 episode, 1984
Anneli Pasanen Anneli Pasanen ...  Self - Performer 1 episode, 1984
Satu Pentikäinen Satu Pentikäinen ...  Self - Performer 1 episode, 1984
Mikko Pohtola Mikko Pohtola ...  Self 1 episode, 1984
Outi Popp Outi Popp ...  Self 1 episode, 1984
Taina Pulkkinen Taina Pulkkinen ...  Self 1 episode, 1984
Ilse Rautio Ilse Rautio ...  Self 1 episode, 1984
Eeropekka Rislakki Eeropekka Rislakki ...  Self 1 episode, 1984
Hannele Rubinstein Hannele Rubinstein ...  Self 1 episode, 1984
Sirkka-Liisa Sass Sirkka-Liisa Sass ...  Self 1 episode, 1984
Alpo Suhonen Alpo Suhonen ...  Self 1 episode, 1984
Jaakko Tuominen Jaakko Tuominen ...  Self 1 episode, 1984
Teppo Turkki Teppo Turkki ...  Self 1 episode, 1984
Taru Valjakka Taru Valjakka ...  Self 1 episode, 1984
Tommi Viksten Tommi Viksten ...  Self 1 episode, 1984
Miina Äkkijyrkkä Miina Äkkijyrkkä ...  Self 1 episode, 1984
Christine Ahlqvist Christine Ahlqvist ...  Self 1 episode, 1985
Eero Ahola Eero Ahola ...  Self 1 episode, 1985
Jukka Alihanka Jukka Alihanka ...  Self 1 episode, 1985
Aake Anttila Aake Anttila ...  Self 1 episode, 1985
Liisa Ekelund Liisa Ekelund ...  Self 1 episode, 1985
Annemari Forsström Annemari Forsström ...  Self 1 episode, 1985
Ralf Friberg Ralf Friberg ...  Self 1 episode, 1985
Annika Hobin Annika Hobin ...  Self 1 episode, 1985
Anneli Huovinen Anneli Huovinen ...  Self 1 episode, 1985
Tapani Ilkka Tapani Ilkka ...  Self 1 episode, 1985
Titta Jokinen Titta Jokinen ...  Self 1 episode, 1985
Lasse Karkjärvi Lasse Karkjärvi ...  Self 1 episode, 1985
Markku Kopisto Markku Kopisto ...  Self 1 episode, 1985
Karri Kuusla Karri Kuusla ...  Self 1 episode, 1985
Irma Loikkanen Irma Loikkanen ...  Self 1 episode, 1985
Meri Louhos Meri Louhos ...  Self 1 episode, 1985
Iris Mattila Iris Mattila ...  Self 1 episode, 1985
David Mawby David Mawby ...  Self 1 episode, 1985
Marjatta Meritähti Marjatta Meritähti ...  Self 1 episode, 1985
Irmeli Niemi Irmeli Niemi ...  Self 1 episode, 1985
Reijo Nättiaho Reijo Nättiaho ...  Self 1 episode, 1985
Anja Piipponen Anja Piipponen ...  Self 1 episode, 1985
Irmeli Puisto Irmeli Puisto ...  Self 1 episode, 1985
Kari Raumonen Kari Raumonen ...  Self 1 episode, 1985
Anneli Rautiainen Anneli Rautiainen ...  Self 1 episode, 1985
Yrjö-Juhani Renvall Yrjö-Juhani Renvall ...  Self 1 episode, 1985
Harri Rinne Harri Rinne ...  Self 1 episode, 1985
Maija Salo Maija Salo ...  Self 1 episode, 1985
Satu Tiivola Satu Tiivola ...  Self 1 episode, 1985
Timo Tiusanen Timo Tiusanen ...  Self 1 episode, 1985
Nina Vanari Nina Vanari ...  Self 1 episode, 1985
Risto Vanari Risto Vanari ...  Self 1 episode, 1985
Yazka Yazka ...  Self 1 episode, 1985
Anne Helistö Anne Helistö ...  Self 1 episode, 1986
Seppo Hyrkäs Seppo Hyrkäs ...  Self 1 episode, 1986
Aarno Laitinen Aarno Laitinen ...  Self 1 episode, 1986
Arto Martiskainen Arto Martiskainen ...  Self 1 episode, 1986
Marko Masanen Marko Masanen ...  Self 1 episode, 1986
Esko Nikkari Esko Nikkari ...  Self 1 episode, 1986
Tom Pöysti Tom Pöysti ...  Self 1 episode, 1986
Sisko Ramsay Sisko Ramsay ...  Self 1 episode, 1986
Unto Torniainen Unto Torniainen ...  Self 1 episode, 1986
Elisa Yliniemi Elisa Yliniemi ...  Self 1 episode, 1986
Kaija-Liisa Fougstedt Kaija-Liisa Fougstedt ...  Self 1 episode, 1987
Arthur Fuhrmann Arthur Fuhrmann ...  Self 1 episode, 1987
Raimo Henriksson Raimo Henriksson ...  Self 1 episode, 1987
Erkki Hetta Erkki Hetta ...  Self 1 episode, 1987
Eeva-Kaarina Holopainen Eeva-Kaarina Holopainen ...  Self 1 episode, 1987
Matti Kemppainen Matti Kemppainen ...  Self 1 episode, 1987
Sari Koivunen Sari Koivunen ...  Self 1 episode, 1987
Rele Kosunen Rele Kosunen ...  Self 1 episode, 1987
Lassi Poikonen Lassi Poikonen ...  Self 1 episode, 1987
Matti Puurtinen Matti Puurtinen ...  Self 1 episode, 1987
Antero Päiväläinen Antero Päiväläinen ...  Self 1 episode, 1987
Petteri Sallinen Petteri Sallinen ...  Self 1 episode, 1987
Arja Silvennoinen Arja Silvennoinen ...  Self 1 episode, 1987
Hannu Sopanen Hannu Sopanen ...  Self 1 episode, 1987
Kirsi Vesalainen Kirsi Vesalainen ...  Self 1 episode, 1987
Pentti-Oskari Kangas Pentti-Oskari Kangas ...  Self 1 episode, 1988
Pauli Kinnunen Pauli Kinnunen ...  Self 1 episode, 1988
Anneli Kumpula Anneli Kumpula ...  Self 1 episode, 1988
Susanna Block Susanna Block ...  Self 1 episode, 1990
Teresa De Rita-Cavlek Teresa De Rita-Cavlek ...  Self 1 episode, 1990
Mats Dumell Mats Dumell ...  Self 1 episode, 1990
Karl-Johan Fougstedt Karl-Johan Fougstedt ...  Self 1 episode, 1990
Heimo Holopainen Heimo Holopainen ...  Self 1 episode, 1990
Risto Kaskilahti Risto Kaskilahti ...  Self 1 episode, 1990
Sökö Kaukoranta Sökö Kaukoranta ...  Self 1 episode, 1990
Heikki Kinnunen ...  Self - Performer 1 episode, 1990
Kalevi Kivistö Kalevi Kivistö ...  Self 1 episode, 1990
Martta-Leena Laitakari Martta-Leena Laitakari ...  Self 1 episode, 1990
Hannele Lauri Hannele Lauri ...  Self 1 episode, 1990
Kai Lind Kai Lind ...  Self 1 episode, 1990
Mimmi Mustakallio Mimmi Mustakallio ...  Self 1 episode, 1990
Anne Pitkänen Anne Pitkänen ...  Self 1 episode, 1990
Janne Porkka Janne Porkka ...  Self 1 episode, 1990
Tapsa Rantanen Tapsa Rantanen ...  Self 1 episode, 1990
Leif Salmén Leif Salmén ...  Self 1 episode, 1990
Lido Salonen Lido Salonen ...  Self 1 episode, 1990
Matti Bergström Matti Bergström ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Hanna Ekola Hanna Ekola ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Esa Helasvuo Esa Helasvuo ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Markku Johansson Markku Johansson ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Kalervo Kummola ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Rea Mauranen Rea Mauranen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Bianca Morales Bianca Morales ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
T.T. Oksala T.T. Oksala ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Jorma Toiviainen Jorma Toiviainen ...  Self - Guest Panelist 1 episode, 1991
Ilkka Kylävaara Ilkka Kylävaara ...  Self 1 episode, 1992
Leena Laulajainen Leena Laulajainen ...  Self 1 episode, 1992
Seppo Roth Seppo Roth ...  Self 1 episode, 1992
Juha Veijonen Juha Veijonen ...  Self 1 episode, 1992
Tiia Louste Tiia Louste ...  Self 1 episode, 1993
Kristiina Nieminen Kristiina Nieminen ...  Self 1 episode, 1993
Jari Rantanen Jari Rantanen ...  Self 1 episode, 1993
Kristo Salminen Kristo Salminen ...  Self 1 episode, 1993
Timo Turpeinen Timo Turpeinen ...  Self 1 episode, 1994
Karoliina Blackburn Karoliina Blackburn ...  Self 1 episode, 1995
Anssi Känsälä Anssi Känsälä ...  Self 1 episode, 1995
Pasi Kaunisto Pasi Kaunisto ...  Self 1 episode, 1997
Leena Koski Leena Koski ...  Self 1 episode, 1997
Heikki Pohto Heikki Pohto ...  Self 1 episode, 1997
Markku Pölönen Markku Pölönen ...  Self 1 episode, 1997
Elina Rintala Elina Rintala ...  Self 1 episode, 1997
Jukka Tiirikainen Jukka Tiirikainen ...  Self 1 episode, 1997
Jussi Ahde Jussi Ahde ...  Self 1 episode, 2002
Petteri Ahomaa Petteri Ahomaa ...  Self 1 episode, 2002
Niko Ahvonen Niko Ahvonen ...  Self 1 episode, 2002
Mikko Alatalo Mikko Alatalo ...  Self 1 episode, 2002
Teemu Brunila Teemu Brunila ...  Self 1 episode, 2002
Raymond Ebanks Raymond Ebanks ...  Self 1 episode, 2002
Emmi Emmi ...  Self 1 episode, 2002
Ezkimo Ezkimo ...  Self 1 episode, 2002
Janina Fry Janina Fry ...  Self 1 episode, 2002
Susanna Haavisto Susanna Haavisto ...  Self 1 episode, 2002
Jyrki Hämäläinen Jyrki Hämäläinen ...  Self 1 episode, 2002
Terhi Kokkonen Terhi Kokkonen ...  Self 1 episode, 2002
Kaija Koo Kaija Koo ...  Self 1 episode, 2002
Anna Kuoppamäki Anna Kuoppamäki ...  Self 1 episode, 2002
Merja Larivaara Merja Larivaara ...  Self 1 episode, 2002
Leena Lehtolainen Leena Lehtolainen ...  Self 1 episode, 2002
Tapio Liinoja Tapio Liinoja ...  Self 1 episode, 2002
Stefan Lindfors Stefan Lindfors ...  Self 1 episode, 2002
Andy McCoy Andy McCoy ...  Self 1 episode, 2002
Pelle Miljoona Pelle Miljoona ...  Self 1 episode, 2002
Juuso Myllyrinne Juuso Myllyrinne ...  Self 1 episode, 2002
Jasmin Mäntylä Jasmin Mäntylä ...  Self 1 episode, 2002
Lola Odusoga Lola Odusoga ...  Self 1 episode, 2002
Mariko Pajamäki Mariko Pajamäki ...  Self 1 episode, 2002
Mikko 'Peltsi' Peltola Mikko 'Peltsi' Peltola ...  Self 1 episode, 2002
Jukka Perko Jukka Perko ...  Self 1 episode, 2002
Simo Rantalainen Simo Rantalainen ...  Self 1 episode, 2002
Marion Rung Marion Rung ...  Self 1 episode, 2002
Jope Ruonansuu Jope Ruonansuu ...  Self 1 episode, 2002
Sani Sani ...  Self 1 episode, 2002
Sipe Santapukki Sipe Santapukki ...  Self 1 episode, 2002
Jari Sarasvuo Jari Sarasvuo ...  Self 1 episode, 2002
Juha Torvinen Juha Torvinen ...  Self 1 episode, 2002
Wallu Valpio Wallu Valpio ...  Self 1 episode, 2002
Ville Virtanen ...  Self 1 episode, 2002
Laura Voutilainen Laura Voutilainen ...  Self 1 episode, 2002
Toni Wirtanen Toni Wirtanen ...  Self 1 episode, 2002
A.W. Yrjänä A.W. Yrjänä ...  Self 1 episode, 2002
Pirjo Bergström Pirjo Bergström ...  Self 1 episode, 2003
Matti Esko Matti Esko ...  Self in Music Video 1 episode, 2003
Joel Hallikainen Joel Hallikainen ...  Self 1 episode, 2003
Pentti Hietanen Pentti Hietanen ...  Self 1 episode, 2003
Sara Hirvelä Sara Hirvelä ...  Self 1 episode, 2003
Henkka Hyppönen Henkka Hyppönen ...  Self 1 episode, 2003
Ellen Jokikunnas Ellen Jokikunnas ...  Self 1 episode, 2003
Asko Kallonen Asko Kallonen ...  Self 1 episode, 2003
Timo Koivusalo Timo Koivusalo ...  Self 1 episode, 2003
Mikko Leppilampi ...  Self 1 episode, 2003
Mari Palo Mari Palo ...  Self 1 episode, 2003
Jaana Pelkonen Jaana Pelkonen ...  Self 1 episode, 2003
Kirsi Piha Kirsi Piha ...  Self 1 episode, 2003
Jussi Raittinen Jussi Raittinen ...  Self 1 episode, 2003
Iiro Rantala Iiro Rantala ...  Self 1 episode, 2003
Bettina Sågbom Bettina Sågbom ...  Self 1 episode, 2003
Tommy Tabermann Tommy Tabermann ...  Self 1 episode, 2003
Lenni-Kalle Taipale Lenni-Kalle Taipale ...  Self 1 episode, 2003
Remu Aaltonen Remu Aaltonen ...  Self 1 episode, 2004
Veikko Aaltonen Veikko Aaltonen ...  Self 1 episode, 2004
Jonne Aaron Jonne Aaron ...  Self 1 episode, 2004
Antti Alanen Antti Alanen ...  Self 1 episode, 2004
Janina Andersson Janina Andersson ...  Self 1 episode, 2004
Viivi Avellán Viivi Avellán ...  Self 1 episode, 2004
Lotta Backlund Lotta Backlund ...  Self 1 episode, 2004
Eva Biaudet Eva Biaudet ...  Self 1 episode, 2004
Darude Darude ...  Self 1 episode, 2004
Andreas af Enehielm Andreas af Enehielm ...  Self 1 episode, 2004
Anna Eriksson Anna Eriksson ...  Self 1 episode, 2004
Harri Haatainen Harri Haatainen ...  Self 1 episode, 2004
Aarne Hartelin Aarne Hartelin ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Hector Hector ...  Self 1 episode, 2004
Kari Hietalahti ...  Self 1 episode, 2004
Anita Hirvonen Anita Hirvonen ...  Self 1 episode, 2004
Kari Hotakainen Kari Hotakainen ...  Self 1 episode, 2004
Vuokko Hovatta Vuokko Hovatta ...  Self 1 episode, 2004
Jori Hulkkonen ...  Self 1 episode, 2004
Joonas Hytönen Joonas Hytönen ...  Self 1 episode, 2004
Raimo Häyrinen Raimo Häyrinen ...  Self 1 episode, 2004
Jari Isometsä Jari Isometsä ...  Self 1 episode, 2004
Krista Järvinen Krista Järvinen ...  Self 1 episode, 2004
Katja Kallio Katja Kallio ...  Self 1 episode, 2004
Santeri Kinnunen Santeri Kinnunen ...  Self 1 episode, 2004
Kaarina Kivilahti Kaarina Kivilahti ...  Self 1 episode, 2004
Leea Klemola ...  Self 1 episode, 2004
Paula Koivuniemi Paula Koivuniemi ...  Self 1 episode, 2004
Jonna Kosonen Jonna Kosonen ...  Self 1 episode, 2004
Mauri Kunnas Mauri Kunnas ...  Self 1 episode, 2004
Maria Kuusiluoma Maria Kuusiluoma ...  Self 1 episode, 2004
Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto ...  Self 1 episode, 2004
Jussi Lammela Jussi Lammela ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Jussi Lampi Jussi Lampi ...  Self 1 episode, 2004
Lea Laven Lea Laven ...  Self 1 episode, 2004
Lasse Lehtinen Lasse Lehtinen ...  Self 1 episode, 2004
Kari Lehtomäki Kari Lehtomäki ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Åke Lindman ...  Self 1 episode, 2004
Teuvo Loman Teuvo Loman ...  Self 1 episode, 2004
Laura Malmivaara ...  Self 1 episode, 2004
Jore Marjaranta ...  Self 1 episode, 2004
Anne Mattila Anne Mattila ...  Self 1 episode, 2004
Rosa Meriläinen Rosa Meriläinen ...  Self 1 episode, 2004
Juha Mieto Juha Mieto ...  Self 1 episode, 2004
Silvia Modig Silvia Modig ...  Self 1 episode, 2004
Reijo Mäki Reijo Mäki ...  Self 1 episode, 2004
Esa Nieminen Esa Nieminen ...  Self 1 episode, 2004
Jone Nikula Jone Nikula ...  Self 1 episode, 2004
Eppu Nuotio Eppu Nuotio ...  Self 1 episode, 2004
Tuomari Nurmio ...  Self 1 episode, 2004
Peter Nyman Peter Nyman ...  Self 1 episode, 2004
Ritva Oksanen Ritva Oksanen ...  Self 1 episode, 2004
Lasse Paasikko Lasse Paasikko ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Hanna Pakarinen Hanna Pakarinen ...  Self 1 episode, 2004
Reidar Palmgren Reidar Palmgren ...  Self 1 episode, 2004
Kari Peitsamo Kari Peitsamo ...  Self 1 episode, 2004
Timo Pelander Timo Pelander ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Sakari Pietilä Sakari Pietilä ...  Self 1 episode, 2004
Zarkus Poussa Zarkus Poussa ...  Self 1 episode, 2004
Jorma Pulkkinen Jorma Pulkkinen ...  Self 1 episode, 2004
Mirja Pyykkö Mirja Pyykkö ...  Self 1 episode, 2004
Matti Ranin Matti Ranin ...  Self 1 episode, 2004
Vicky Rosti Vicky Rosti ...  Self 1 episode, 2004
Matti Ruohonen Matti Ruohonen ...  Self 1 episode, 2004
Teppo Ruohonen Teppo Ruohonen ...  Self 1 episode, 2004
Jaana Saarinen Jaana Saarinen ...  Self 1 episode, 2004
Jorma Sairanen Jorma Sairanen ...  Self 1 episode, 2004
Mira Salo Mira Salo ...  Self 1 episode, 2004
Emma Salokoski Emma Salokoski ...  Self 1 episode, 2004
Satu Silvo Satu Silvo ...  Self 1 episode, 2004
Anni Sinnemäki Anni Sinnemäki ...  Self 1 episode, 2004
Laila Snellman Laila Snellman ...  Self 1 episode, 2004
Heidi Sohlberg Heidi Sohlberg ...  Self 1 episode, 2004
Petteri Summanen Petteri Summanen ...  Self 1 episode, 2004
Martti Suosalo ...  Self 1 episode, 2004
Meiju Suvas Meiju Suvas ...  Self 1 episode, 2004
Harri Syrjänen Harri Syrjänen ...  Self 1 episode, 2004
Kari Tapio Kari Tapio ...  Self 1 episode, 2004
Aku Toivonen Aku Toivonen ...  Self in a Music Video 1 episode, 2004
Kari-Pekka Toivonen Kari-Pekka Toivonen ...  Self 1 episode, 2004
Antti Tuisku Antti Tuisku ...  Self 1 episode, 2004
Ilkka Vainio Ilkka Vainio ...  Self 1 episode, 2004
Eija Vilpas Eija Vilpas ...  Self 1 episode, 2004
Eva Wahlström Eva Wahlström ...  Self 1 episode, 2004
Maria Ylipää ...  Self 1 episode, 2004
Twist-Twist Erkinharju ...  Self 1 episode, 2005
Vanessa Forsman Vanessa Forsman ...  Self 1 episode, 2005
Frederik Frederik ...  Self 1 episode, 2005
Rene Haavisto Rene Haavisto ...  Self 1 episode, 2005
Marita Hakala Marita Hakala ...  Self 1 episode, 2005
Pauli Hanhiniemi Pauli Hanhiniemi ...  Self 1 episode, 2005
Arttu Harkki Arttu Harkki ...  Self 1 episode, 2005
Mattiesko Hytönen Mattiesko Hytönen ...  Self 1 episode, 2005
Mica Ikonen Mica Ikonen ...  Self 1 episode, 2005
Juho Juntunen Juho Juntunen ...  Self 1 episode, 2005
Maria Järvenhelmi ...  Self 1 episode, 2005
Lauri Karhuvaara Lauri Karhuvaara ...  Self 1 episode, 2005
Mikko Kouki ...  Self 1 episode, 2005
Sara La Fountain Sara La Fountain ...  Self 1 episode, 2005
Riitta Lindegren Riitta Lindegren ...  Self 1 episode, 2005
Tiina Lymi ...  Self 1 episode, 2005
Antero Mertaranta Antero Mertaranta ...  Self 1 episode, 2005
Lasse Norres Lasse Norres ...  Self 1 episode, 2005
Mika Nuojua Mika Nuojua ...  Self 1 episode, 2005
Pirjo Nuotio Pirjo Nuotio ...  Self 1 episode, 2005
Claes Olsson Claes Olsson ...  Self 1 episode, 2005
Rinna Paatso ...  Self 1 episode, 2005
Timo Rautiainen Timo Rautiainen ...  Self 1 episode, 2005
Jukka Rintala Jukka Rintala ...  Self 1 episode, 2005
Esko Roine Esko Roine ...  Self 1 episode, 2005
Ossi Runne Ossi Runne ...  Self 1 episode, 2005
Sanna Saarijärvi Sanna Saarijärvi ...  Self 1 episode, 2005
Kari Salmelainen Kari Salmelainen ...  Self 1 episode, 2005
Heikki Salo Heikki Salo ...  Self 1 episode, 2005
Mika Saukkonen Mika Saukkonen ...  Self 1 episode, 2005
Mikko Silvennoinen Mikko Silvennoinen ...  Self 1 episode, 2005
Tino Singh Tino Singh ...  Self 1 episode, 2005
Kari Vepsä Kari Vepsä ...  Self 1 episode, 2005
Paula Vesala ...  Self 1 episode, 2005
Jani Wickholm Jani Wickholm ...  Self 1 episode, 2005

Series Produced by 

Caspar Berntzen ... executive producer (unknown episodes)
Tuula Haataja ... producer (unknown episodes)

Series Cinematography by 

Antero Strid ... (1 episode, 1986)
Helge Nieminen ... (unknown episodes)

Series Film Editing by 

Aija Yli-Venna ... (unknown episodes)

Series Art Direction by 

Reino Helkesalo ... (23 episodes, 1966-1986)

Series Makeup Department 

Ulla Ahlgren ... makeup artist (1 episode, 1986)
Zoe Burtsow ... makeup artist (1 episode, 1986)
Katri Halsas ... makeup artist (1 episode, 1986)
Eila Nopanen ... makeup artist (1 episode, 1986)
Karola Rauramo ... makeup artist (unknown episodes)

Series Art Department 

Jukka Uusitalo ... set designer (unknown episodes)

Series Sound Department 

Risto Miettinen ... sound recordist (1 episode, 1986)
Tuula Ruusunen ... sound recordist (1 episode, 1986)

Series Camera and Electrical Department 

Kauko Nord ... efp camera (1 episode, 1986)
Petri Näsman ... efp camera (1 episode, 1986)
Jukka Näsänen ... efp camera (1 episode, 1986)
Jukka Pajunen ... efp camera (1 episode, 1986)
Hannu Puukko ... efp camera (1 episode, 1986)
Markku Henttonen ... camera operator (unknown episodes)
Ari Laakso ... camera operator (unknown episodes)
Ilkka Tommila ... lighting technician (unknown episodes)
Kenneth Blomberg ... crane operator (unknown episodes)

Series Music Department 

Helena Malmio ... music assistant (1 episode, 1986)

Series Script and Continuity Department 

Marita Lepistö ... script supervisor (1 episode, 1986)

Series Other crew 

Hannu Eerikäinen ... floor manager (1 episode, 1986)
Timo Hämäläinen ... studio team (1 episode, 1986)
Timo Kojo ... studio team (1 episode, 1986)
Kari Paussu ... studio team (1 episode, 1986)
Jukka-Pekka Pietikäinen ... studio team (1 episode, 1986)
Tero Rantanen ... studio team (1 episode, 1986)
Maunu Saarinen ... studio team (1 episode, 1986)
Markku Seppälä ... studio team (1 episode, 1986)
Markku Varis ... studio team (1 episode, 1986)
Rauno Westerlund ... studio team (1 episode, 1986)

See also

Release Dates | Official Sites | Company Credits | Filming & Production | Technical Specs

Contribute to This Page


Recently Viewed